Test Results

mre ekvp MRE - Elektronska kola visokih performansi
Rezultati ispita! I kolokvijum 2024!

pogledaj...
bmi siam BMI - Senzori i aktuatori u medicini
Tekući karton studenata. II kolokvijum 2024!

pogledaj...
bmi siam BMI - Senzori i aktuatori u medicini
Stari karton studenata. II kolokvijum 2024!

pogledaj...
mre idek MRE- Impulsna i digitalna elektronska kola
Karton studenata. I kolokvijum 2024!
 pogledaj...
mre ols MRE- Optoelektronski i laserski sistemi
Rezultati: Aprilski rok!

pogledaj...
mre oe MRE - Optoelektronika
Rezultati: Aprilski rok!

 pogledaj...
mre sia MRE - Senzori i aktuatori
Rezultati: Aprilski rok!
pogledaj...
grid eio

GRID - Elektronika i optoelektronika
Karton studenata. Tekući karton, Januarski 
rok!

→ pogledaj...

bmi plum BMI - Primena lasera u medicini
Rezultati! Julski rok!

pogledaj...
mre psia MRE - Primena senzora i aktuatora
Rezultati - Rezultati II kolokvijuma 2022!

pogledaj...
mht ae MHT - Analogna elektronika
Rezultati: Oktobarski vanredni rok I!
pogledaj...
grid eio GRID - Elektronika i optoelektronika
Karton studenata. Stari karton!

pogledaj...
© - Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 2016